Hallitus: Suomen teille 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa

Vaihtoehtoisien käyttövoimien lisääminen on hallituksen ensimmäisiä konkreettisia linjauksia liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallitus linjaa torstaina julkistetussa energia- ja ilmastostrategiassaan, että uusiutuvan energian osuus on määrä nostaa 2020-luvulla yli 50 prosenttiin. Strategia painottaa vahvasti liikenteen päästöjen vähentämistä. Liikenne aiheuttaa Suomessa noin 40 prosenttia päästökaupan ulkopuolisista päästöistä, mutta samalla liikenteessä uskotaan olevan suurin päästövähennyspotentiaali. Kunnianhimoisena tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä liikenne olisi Suomessa lähes kokonaan nollapäästöinen.

Yksi hallituksen konkreettisista tavoitteista on, että Suomessa olisi vuonna 2030 ainakin 250 000 täyssähköautoa sekä 50 000 kaasukäyttöistä autoa. Keskeisenä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi mainittiin tankkausinfrastruktuurin markkinaehtoinen kehittäminen. Hallitus ei toistaiseksi linjannut tarkempaa suunnitelmaa siitä, millaisin kannustimin sähkö- ja kaasuautojen hankintaa tullaan edistämään.

Strategian mukaan biokaasun tuotanto ja käyttö kasvavat merkittävästi ja tulevaisuudessa biokaasun ympärille kehittyy kasvavaa suomalaista liiketoimintaa. Jätteistä tuotettu biokaasu on edullinen liikenteen polttoaine ja tulevaisuudessa biokaasun käyttöä voidaan laajentaa myös raskaaseen tieliikenteeseen ja merenkulkuun.

Nestemäisten biopolttoaineiden osalta sekoitusvelvoite on tarkoitus nostaa 30 prosenttiin nykyisestä 10 prosentin tasosta. Lisäksi tarkoituksena on tukea pyöräilyä ja kävelyä, sekä joukko- ja palveluliikennettä.Lue myös

Liikenteellä merkittävä rooli uusissa päästötavoitteissa

Digitalisaatio, biopolttoaineet ja vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat Suomen valttikortteja päästövähennysten saavuttamisessa.

Lue lisää

Romutuspalkkio on jälleen käsittelyssä, kun LVM esittää hallitukselle uutta ehdostusta sen malliksi. 

KL: Romutuspalkkio jopa 3000 euroa, kun ostaa täyssähköauton?

Hallitus päättää vielä tällä viikolla, jatkuuko autojen romutuspalkkiokokeilu vuonna 2017.

Lue lisää


Kommentit