Blogi: Aurinkosähkö Suomessa, nyt ja tulevaisuudessa

"Kaikki merkit osoittavat, että aurinkosähkö tulee yleistymään merkittävästi Suomessa lähivuosina", kirjoittaa Pasi Kautonen Valoelta.
Aurinkosähkö on varteenotettava sähköntuotantomuoto Suomessa.
Aurinkosähkö on varteenotettava sähköntuotantomuoto Suomessa.

Aurinkosähköä on asennettu Suomessa vielä varsin vähän verrattuna useimpiin Euroopan maihin. Kaikki merkit kuitenkin osoittavat, että aurinkosähkö puhtaana, omavaraisena energian lähteenä tulee yleistymään Suomessa merkittävästi lähivuosina.

Kiinnostus on muuttumassa kysynnäksi, niin yksityistalouden kuin yritystenkin osalta. Tästä on osaltaan kiittäminen mediaa, sillä aihe on ollut viime aikoina hyvin esillä ja faktoja auringon potentiaalista sekä merkityksestä energianlähteenä niin nyt kuin tulevaisuudessa on tuotu hyvin esiin. Se ymmärretään jo laajasti, että auringon sähköntuotantopotentiaali Suomessa vastaa Pohjois-Saksan olosuhteita.

Aurinkosähköinvestoinnilla huomattava vuosituotto

Taloudelliset perusteet aurinkoinvestoinnille ovat myös meillä olemassa; aurinkosähkö on varteenotettava sähköntuotantomuoto Suomessa. Aurinkosähkössä täytyy muistaa, että on kyse pitkäaikaisesta investoinnista ja pitkästä elinkaarituotosta. Investointi tuottaa parhaimmillaan sähköä vuosikymmeniä.

Sähkö on perinteisesti ollut Suomessa suhteellisen halpaa ja on osaltaan vaikuttanut aurinkosähkön kannattavuuteen, mutta hinnassa on nousupaineita tulevaisuudessa, kuten viime aikoina on nähty. Aurinkosähköinvestointia kannattaa mitata paremminkin investoinnin vuosituotolla tai kiinteistön arvon nousulla kuin pelkällä takaisinmaksulla. Korkealaatuinen aurinkosähköjärjestelmä aikaansaa huomattavan vuosituoton investoinnille ja nostaa samalla sekä kiinteistön jälleenmyyntiarvoa ja kiinnostavuutta.

Kun sähkön hinnan, ennen kaikkea siirtohintojen ja verojen ennustetaan nousevan tulevaisuudessa, tulee aurinkoinvestoinnin vuosittainen rahallinen tuotto kasvamaan entisestään.

Suomen aurinkosähkömarkkina kasvaa

Kuten useille ”uusilla” aloille usein meillä käy, voi Suomen markkinan kehitystä aurinkosähkön suhteen ennustaa seuraavien vuosien ajalla tapahtuvan seuraavaa. Alalla on jo (ja tulee paljon lisää) pieniä ja suuria ratkaisujen tarjoajia, joista osa menestyy ja kehittyy, kun taas osa toimijoista kuihtuu pois. Tyypillistä nuorelle markkinalle on, että hintakilpailu sekä nimellisteho korostuvat ja eri toimijoiden aseman etabloituminen ottavat oman aikansa. Laadukkaat järjestelmät vakiinnuttavat asemansa asiakaskokemusten kautta markkinan kehittyessä.

Kuluttajan on vielä toistaiseksi melko vaikea löytää puolueetonta tietoa eri vaihtoehdoista, järjestelmän toimintavarmuudesta, komponenttien tuotantomaasta ja laadusta, sähköntuotantokyvystä yms. tärkeistä asioista. Aurinkosähkön suhteen on hyvä muistaa, ettei nimellisteho kerro kuitenkaan todellisesta sähköntuottokyvystä tai järjestelmän toimintavarmuudesta, saati pitkäikäisyydestä.

Suomen aurinkosähkömarkkina tulee segmentoitumaan sekä laadukkaimpiin että halvempiin hintakategorioihin ja kuluttajien tietoisuus järjestelmien todellisista tuottoluvuista ja kokonaistaloudellisuudesta kasvaa.

Kehityksen suomalainen edelläkävijä

Globaaleilla markkinoilla paneelinvalmistus- ja kennoteknologiaa kehitetään jatkuvasti. Valtaosa markkinoilla olevista paneeleista on kuitenkin vielä ns. perinteisiä H-tyypin paneeleja. Suuri globaali kapasiteetti perinteiseen teknologiaan hidastaa osaltaan uuden sukupolven paneelien markkinoille tuloa. Uuden teknologian paneelien ja kennojen teho tulee kasvamaan entisestään, joskin suhteellisen hitaasti ja myös sähköntuoton elinkaaren ennustetaan pidentyvän entisestään. Vaikka useita tehokkaita kennotyyppejä on onnistuttu kehittämään laboratorio-olosuhteissa, on niiden kaupallinen markkinoille tulo vielä vuosien päässä.

Suomalainen Valoe on yksi edelläkävijöistä uusien taustajohdinteknologiaan perustuvien paneelien kehittämisessä ja valmistuksessa. Taustajohdinpaneelissa sähkö johdetaan suoraan kennon pinnalta paneelin taustana olevaan virranjohtimeen. Valoen taustajohdinpaneelilla päästään jo nyt sekä parempaan sähkötuottoon että pidempään käyttöikään.

Aurinkosähköön siirtymistä puoltavat sekä ympäristölliset, taloudelliset että käytännölliset faktat myös Suomessa. Alana se tarjoaa mahdollisuuden suomalaisille teknologiayrityksille myös kiinnostavia vientimarkkinoita ja kehitysmahdollisuuksia.

Kuva Valoen aurinkopaneelien taustajohdintekniikan tuotannosta.
Kuva Valoen aurinkopaneelien taustajohdintekniikan tuotannosta.

Kirjoittaja:
Pasi Kautonen

Valoen markkinointipäällikkö ja vastaa markkinoinnin lisäksi mm. kotimaan myynnin kehittämistehtävistä. Aiemmin Kautonen on toiminut myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä mm. Pfizerilla, Maxxiumilla ja L’Oréalilla.

Valoe Oyj:
Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähköpaneeleiden valmistustekniikkaa, paneeleiden valmistuslinjoja, aurinkosähköjärjestelmiä sekä paneelien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.Kommentit