Biokaasun tuottaminen liikenteen käyttöön kannattaa

Kotimaisen, uusiutuvista lähteistä tuotettavan biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena on perusteltua monesta syystä, kertoo Olli Nevalainen Gasumilta.

Vaihtoehtoiset käyttövoimat yleistyvät Suomen autokannassa. Tavoite öljyvapaasta liikenteestä vuonna 2050 edellyttää, että fossiiliset polttoaineet vaihdetaan tulevaisuudessa hiilineutraaleihin vaihtoehtoihin: sähköön, biopolttoaineisiin ja vetyyn. Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Biopolttoaineista kotimaisen, uusiutuvista raaka-aineista tuotettavan biokaasun käyttäminen liikennepolttoaineena on Gasumin biokaasuyksikön tuotepäällikön Olli Nevalaisen mukaan kannattava vaihtoehto.

Liikenteessä biokaasu korvaa fossiilisia polttoaineita

Biokaasua tuotetaan liikenteen lisäksi teollisuuden, kotitalouksien ja esimerkiksi ravintoloiden käyttöön: biokaasusta saadaan sähköä ja lämpöä, sen avulla tuotetaan tuotteita, ja sitä käytetään ruuanlaitossa. Etenkin päästövähennysten näkökulmasta biokaasun käyttäminen liikennepolttoaineena on kuitenkin hyvin perusteltua: ”Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä on järkevää, koska se korvaa käytännössä aina fossiilisten polttoaineiden, eli bensiinin ja dieselin käyttöä”, Nevalainen kertoo.

Hänen mukaansa on huomioitava, että biokaasun mennessä esimerkiksi lämmön- ja sähköntuotantoon sillä ei välttämättä aina korvata saastuttavia vaihtoehtoja. ”Verrattuna liikennepolttoaineisiin, on sähköntuotantoon olemassa enemmän vaihtoehtoisia päästöttömiä tuotantotapoja.”

Biokaasu sopii tavalliseen bensiinimoottoriin.
Biokaasu sopii tavalliseen bensiinimoottoriin.

Kuluttajalle käytännöllinen valinta

Biokaasun tuottaminen liikenteen käyttöön on perusteltua myös käytännön näkökulmasta, sillä biokaasu on kuluttajalle edullinen polttoaine, ja ajoneuvojen olemassa oleva tekniikka mahdollista biokaasun hyödyntämisen. ”Biokaasu toimii normaalissa bensamoottorissa, ja autoihin on mahdollista myös jälkiasentaa kaasutankit”, Nevalainen kertoo. Biokaasun liikennekäyttöä puoltaa lisäksi se, että vähäpäästöisistä vaihtoehdoista se soveltuu erityisen hyvin raskaan liikenteen käyttöön. Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on, että nestemäisten ja kaasumaisten biopolttoaineiden osuus raskaassa liikenteessä olisi vähintään 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Biokaasu sopii moneen käyttöön, mutta liikenteessä päästöjä voidaan vähentää erityisen tehokkaasti.
Biokaasu sopii moneen käyttöön, mutta liikenteessä päästöjä voidaan vähentää erityisen tehokkaasti.

Kotimainen polttoaine korvaa ulkomailta tuotavaa öljyä

Nevalaisen mukaan biokaasun tuottaminen liikenteeseen tarkoittaa, että biokaasu hyödynnetään energiatehokkaasti. Siirtämisessä syntyvä hävikki on pientä ja biokaasun jalostuksessa käytettävä sähkö on mahdollista tuottaa puhtaasti. Liikennebiokaasun käyttöön liittyy myös kansantaloudellinen näkökulma, sillä täysin kotimaisella biokaasulla korvataan ulkomailta tuotavaa öljyä. Tuontituotteiden vaihtaminen kotimaiseen polttoaineeseen nostaa Suomen energiaomavaraisuusastetta.

Teknologian tutkimuskeskus visioi, että Suomessa on vuonna 2020 yli 19 000 kaasuautoa, mikäli kehitys noudattaa nykyistä 50 prosentin kasvuvauhtia, tasaantuen sitten Ruotsin tasolle 40 prosenttiin. Nevalainen näkee, että liikennebiokaasulla on paikkansa tulevaisuuden käyttövoimana: ”Biokaasun käyttö esimerkiksi paikallisesti sähkön- ja lämmöntuotantoon ei ole ainoa vaihtoehto. Liikenteessä biokaasun hyödyntämisellä saavutetaan potentiaalisesti suurimmat päästövähennykset.”


Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Teknologian tutkimuskeskus


Kommentit