Ilkka Herlin: Päästötavoitteeseen ei päästä ilman biokaasua

Herlin kirjoittaa kolumissaan biokaasun mahdollisuuksista kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Cargotec Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Elävä Itämeri-säätiön perustaja Ilkka Herlin nostaa Maaseudun Tulevaisuudessa esiin maa- ja metsätalouden roolin kansallisissa ilmastotavoitteissa ja näkee biokaasun hyödyntämisen edellyksenä tavoitteiden saavuttamiselle.

"Hallitus on sitoutunut nostamaan uusiutuvien polttoaineiden osuuden liikenteen liikenteessä 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä on samansuuntainen kuin päästövähennystavoite. Kumpaankaan ei päästä ilman biokaasua", Herlin kirjoittaa.

Biokaasun tuotantopotentiaali hyödyntämällä voitaisiin biokaasulla kattaa 35 prosenttia maantieliikenteen polttoaineen kulutuksesta.

"Maa- ja metsätalouden biokaasun tuottopotentiaali on 17 terawattituntia. Se on noin 5 prosenttia maamme kokonaisenergiankulutuksesta. Siinä se on vain hyvä lisä. Toisaalta se on maantieliikenteen kulutuksesta 35 prosenttia, joten niin komission vaatimus kuin hallituksen tavoitekin voitaisiin toteuttaa siirtymällä biokaasun käyttöön liikenteessä."

Sähköautojen ongelmana Herlin näkee sen, että niihin ladattava sähkö tuotetaan tällä hetkellä usein hiili- tai ydinvoimalla:

"Sähkö tulee töpselistä, ja töpseliin se tulee nyt taivaalle karkaavalla hiilellä tai ydinvoimalla."

Kaasuautoilua puoltaa hänen mukaansa mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa maakaasuverkkoa biokaasun jakelussa. Hän huomioi, että maakaasun käytöllä voidaan muutenkin vähentää päästöjä suhteessa öljyyn ja hiileen.

Herlin peräänkuuluttaa biokaasun hyödyntämistä myös raskaassa liikenteessä:

"Jos päättäjät ovat tosissaan uusiutuvan energian ja päästövähennystavoitteiden kanssa, he siirtävät raskaan liikenteen biokaasulle. Taajamien bussit ja Postin rekat voisivat toimia tiennäyttäjinä."


Lähde: Maaseudun TulevaisuusKommentit