Kaasuautoilun kustannukset tulee arvioida oikein

Biokaasun etuja ovat edullisen hinnan lisäksi ympäristöystävällisyys ja kotimaisuus, joita ei autovertailuissa aina oteta huomioon.

Helsingin Sanomien kustannusvertailussa kaasuauton kokonaiskustannukset ilmoitettiin liian suuriksi pääosin virheellisen kulutuslukeman johdosta.

Eri käyttövoimilla kulkevien automallien vertailu ei aina ole yksiselitteistä. Etenkin kustannusten valossa, on mallien suora rinnastaminen toisiinsa harvoin mielekästä. Ajoneuvon hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten varustelun taso ja tekniset ominaisuudet, jotka kuitenkin poikkeavat mallista riippuen.

Ajoneuvojen tiedot ilmoitetaan usein myös eri mittayksiköissä, jolloin mallien vertaileminen on entistä haasteellisempaa.

Kuluttajan arvoilla on entistä enemmän vaikutusta auton valintaan. Siksi esimerkiksi ympäristötekijöiden huomiotta jättäminen ei anna todellista kuvaa eri käyttövoimien eduista.

Golf TGI:n kustannukset kerrottua pienemmät

Helsingin Sanomat julkaisi 13.4.2016 artikkelin ”Enemmistö suomalaisista hankkii auton pitkällä lainalla – ja siitä voi koitua ongelmia”. Artikkelissa vertaillaan uuden auton kokonaiskustannuksia eri käyttövoimien osalta ja esimerkkiautona toimii Volkswagen Golf, joka on saatavilla kaasu-, bensiini-, etanoli-, diesel-, täyssähkö- ja hybridikäyttöisenä. Laskelmassa sovelletaan neljän vuoden käyttöaikaa sekä 18000 kilometrin vuosittaista ajomäärää.

Alkuperäisessä artikkelissa Helsingin Sanomat ilmoitti kaasukäyttöisen Volkswagen Golf TGI:n kokonaiskustannukseksi 31 994 euroa. Summa perustuu kuitenkin virheelliseen tietoon, jonka mukaan Golf TGI:n kulutus olisi 4,7 kg/100 km. Volkswagen Golf TGI:n oikea kulutuslukema on 3,4kg/100km, jolloin neljän vuoden kustannus laskee 1880 eurolla artikkelin alkuperäiseen arvoon verrattuna, mikäli auto käyttää polttoaineena maakaasua. Biokaasulla kulkevan auton kustannus on 1357 euroa pienempi kuin alkuperäisessä artikkelissa esitetty arvo.

Helsingin Sanomat on myöhemmin korjannut kaasuauton neljän vuoden kustannukseksi 30 658 e. Laskelman lähteenä toimi Motivan kustannusvertailu.

Kaasukäyttöisen Golf TGI:n edut eivät rajoitu kustannuksiin
Kaasukäyttöisen Golf TGI:n edut eivät rajoitu kustannuksiin

Helsingin Sanomien artikkeli herättää myös muita kysymyksiä ajoneuvojen vertailukelpoisuuden suhteen. Mallien moottoritilavuudet ja moottoritehot poikkeavat toisistaan, jolloin energiakulutusten vertaaminen ei ole mielekästä.

Myös mallien varustelutasossa on eroja, joita ei erikseen mainita. Etanolikäyttöistä MultiFuel-mallia ei ole varustettu DSG-automaattivaihteistolla, joka verrokkimalleista puolestaan löytyy. DSG-vaihteisto toisi multifuel-malliin hankintahintalisän ja täten myös suuremman euromääräisen arvonaleneman. DSG-vaihteisten Golf-mallien hankintahinnat ovat noin 2000 euroa vastaavia manuaalivaihteisia korkeammat.

Laskelma ei noteeraa eri käyttövoimien hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä tai kotimaisuutta. Uusiutuva biokaasu on vertailun ainoa 100 % suomalainen käyttövoima ja ainoa jolla on Joutsenmerkki. Päästövaikutusten jäädessä laskelman ulkopuolelle, tulisi kaasuauton polttoainekustannukset kuitenkin laskea maakaasun, ei biokaasun hinnan perusteella.

Laskelmaa tarkasteltaessa huomio kiinnittyy kaasuauton verrattain korkeiksi arvioituihin ylläpitokustannuksiin, joiden perusteet jäävät epäselväksi. Kaasuauton huollot eroavat lähinnä kiinteän öljynvaihtovälin suhteen, mutta pääsääntöisesti huoltokustannukset ovat samaa tasoa kuin esimerkiksi vastaavassa bensa- tai dieselkäyttöisessä autossa.

Huomionarvoista on lisäksi se, että artikkelissa ilmoitetut kaasun hinnat ovat vertailulitrahintoja, eivät kilohintoja. Maksu tankkausasemalla tapahtuu kuitenkin kilohinnan mukaan.

Vaihtoehtoisia käyttövoimia vertailtaessa tulee siis olla tarkkana. Yhä useamman kuluttajan antaessa arvoa ympäristöarvoille ja kotimaisuudelle, on myös aiheellista pohtia, pitäisikö nämä tekijät huomioida autovertailuissa. Biokaasun edullinen hinta, ympäristöystävällisyys ja kotimaisuus ovat tekijöitä, jotka etenkin autoilun suhteen erottuvat edukseen.

Viitattu artikkeli: HS

Laskelman tiedot: Motiva


Kommentit