Kaasuautoilusanasto

Tutustu kaasuautoiluun liittyviin termeihin ja sanoihin.

Bi-Fuel-ajoneuvo

Kaksoispolttoainejärjestelmällä varustettu ajoneuvo

CBG (Compressed Biogas)

Kompressoitu (paineistettu) biokaasu

CNG (Compressed Natural Gas)

Paineistettu maakaasu

Dual-fuel -ajoneuvo

Kaksoispolttoainejärjestelmällä toimiva ajoneuvo, joka käyttää molempia polttoaineita samanaikaisesti. Esim. dieseliä ja metaania käyttävä ajoneuvo.

Konvertointi

Normaalin ajoneuvon muuntaminen kaasukäyttöiseksi

LBG (Liquefied Biogas)

Nesteytetty biokaasu

L-CNG-tankkausasema

Tankkausasema, jonne kaasu toimitetaan nestemäisessä muodossa ja tankataan paineistetussa muodossa ajoneuvosäiliöön (kevyt kalusto, esim. henkilöautot).

LNG (Liquefied Natural Gas)​

Nesteytetty maakaasu

LNG-tankkausasema

Tankkausasema, jossa kaasu tankataan nestemäisessä muodossa ajoneuvosäiliöön (raskas kalusto, esim. rekkaveturit)

LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Nestekaasu. Nestekaasukäyttöisiin ajoneuvoihin ei voi tankata maakaasua tai biokaasua, koska niiden kaasujärjestelmää ei ole mitoitettu kestämään korkeaa painetta.

NGT (Natural Gas Technology)

Maakaasuteknologia

NGV (Natural Gas Vehicles)

Maakaasuajoneuvo tai laajemmin kaasuajoneuvo