Näin vähäpäästöistä autoilua verotetaan

Autoilun verotusta on viime vuosien aikana pyritty muuttamaan entistä päästöperusteisemmaksi.

Liikenteen vaihtoehdoista puhuttaessa nousee usein esiin kysymys, kuinka vähäpäästöistä autoilua verotetaan. Aihe ei olekaan aivan yksinkertainen ottaen huomioon, että autoilun verotus koostuu useasta osatekijästä:

  • Auton hankinnan yhteydessä maksettavasta autoverosta
  • Vuosittaisesta ajoneuvoverosta, joka sisältää perusveron ja käyttövoimaveron
  • Polttoaineisiin sisältyvästä verosta.

Jotta kokonaisveron muodostumisesta saisi selkeämmän kuvan, on aiheellista käydä läpi, mitä eri osatekijöillä tarkoitetaan.

Autovero

Kertaluontoinen autovero maksetaan uudesta tai käytettynä maahan tuotavasta ajoneuvosta. Autoverolakiin 1.1.2016 voimaan tulleiden muutosten tarkoituksena on keventää pieni- ja keskipäästöisten autojen verotusta niin, että veron määrä alenee ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen mukaan 0–5,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 mennessä.

Autovero lasketaan auton vähittäismyyntiarvosta Suomen markkinoilla. Prosenttiluku, jolla vero lasketaan, määräytyy auton tyyppihyväksynnän mukaisten hiilidioksidipäästöjen perusteella. Vanhemmilla autoilla, joiden päästötietoa ei ole saatavilla, sovelletaan auton kokonaispainoon ja käyttövoimaan perustuvaa veroprosenttia.

Ajoneuvovero

Vuosittain maksettava ajoneuvovero koostuu ajoneuvoveron perusverosta ja käyttövoimaverosta.

Perusvero

Ajoneuvoveron perusvero on ollut päästöperusteinen vuodesta 2011 lähtien. Henkilö- ja pakettiautojen vero määräytyy siis pääsääntöisesti auton valmistajan ilmoittamien hiilidioksidipäästöjen mukaan. Sääntöön on kuitenkin olemassa muutama poikkeus; autot, joiden päästötietoa ei ole saatavilla, sekä vanhemmat ajoneuvot verotetaan kokonaismassan perusteella. Sääntö koskee esimerkiksi kaasuautoja, jotka on otettu käyttöön ennen vuotta 2006.

Huomionarviosta on, että ajoneuvoveron perusosuutta korotetaan kaikilta henkilö- ja pakettiautoilta 36,50 euroa vuodessa. Korotus astuu voimaan 1.1.2017 alkaen.

Käyttövoimavero

Käyttövoimavero peritään autoilta, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. Henkilöautojen käyttövoimaverot eriytyivät 1.1.2013 lähtien tarkemmin käyttövoiman mukaan:


KäyttövoimaSnt/pv/alkava 100g
Metaanipolttoaine(maa- ja biokaasu)3,1
Sähkö1,5
Sähkö ja moottoribensiini0,5
Sähkö ja dieselöljy4,9
Diesel5,5


*Lakimuutoksen myötä myös kaasukäyttöiset pakettiautot tulivat käyttövoimaveron piiriin (0,9 snt/pv/alkava 100 kg)

Käyttövoiman lisäksi auton koko vaikuttaa veron määrään. Keskikokoisella kaasuautolla käyttövoimavero on noin 200 euroa vuodessa, kun vastaavalla diesel-ajoneuvolla vero on noin 360 €.

Polttoainevero

Polttoainekustannusten valossa kaasuautoilu on huomattavan edullinen liikkumisen muoto. Vaikka maakaasun hinta nousi vuonna 2011 toteutetun energiaverouudistuksen myötä, on maakaasu edelleen liikenteen edullisin polttoaine. Valmisteveroton biokaasu on liikenteen edullisin uusiutuva polttoaine.

Sähköautolla ajaminen on niin ikään huomattavan edullista. Kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti, ladataanko autoa esimerkiksi kotona vai julkisella latauspisteellä.

Sähkölaskun yhteydessä tulee maksettavaksi sähkön valmistevero, eli sähkövero.

Uusi autoverolaki tukee vaihtoehtojen yleistymistä liikenteessä.
Uusi autoverolaki tukee vaihtoehtojen yleistymistä liikenteessä.

Päästöt huomioidaan entistä paremmin

Verotusta on viime vuosien aikana pyritty uudistamaan niin, että vähäpäästöisen auton valintaan kannustetaan entistä voimakkaammin. Käyttövoimaveroa lukuun ottamatta kaikki edellä läpikäydyistä veroista ovat siis nykyään CO2-perusteisia.

Muun muassa vuoden alusta voimaan tulleen autoverolakimuutoksen tarkoituksena on keventää pienipäästöisten autojen verotusta neljässä osassa vuosien 2016-2019 aikana.

Nykyinen veromalli myös puhuttaa. Esimerkiksi Vihreät on esittänyt liikenteen ympäristöystävällisten vaihtoehtojen entistä kevyempää verokohtelua.Lue myös seuraavat artikkelit

Helsingin kaupungin hanke on oiva tapa kannustaa vähäpäästöisten autojen lisääntymistä kaupunkialueella.

Tiesitkö? Vähäpäästöinen autoilija pysäköi Helsingissä puolet edullisemmin

Helsingin kaupunki kannustaa vähäpäästöiseen autoiluun - tulevaisuudessa pysäköintiedun merkitys korostuu entisestään.

Lue lisää

Kysymys: Millainen on sähköautojen verotus?

Miten menee sähköauton verotus Suomessa?

Lue lisää


Kommentit