Pekkarinen: Yhtäläinen tuki kaasu- ja sähköautoille

Mauri Pekkarisen mukaan sähköautoille esitetty hankinta-avustus tulisi osoittaa myös kaasuautoille. - "Erittäin tärkeää on, että valtion toimet ovat teknologianeutraaleja."

Keskustan kansanedustaja ja eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Mauri Perkkarinen esittää mielipidekirjoituksessaan "Sähkö- ja kaasuautot samalle viivalle", että mikäli valtio tukee vähäpäästöisien autojen hankintaa suorilla avustuksilla, tulisi tuki osoittaa yhtäläisesti sekä kaasu- että sähköautoille.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti hiljattain, että vuoden 2018 alusta valtio tukisi sähköautojen hankintaa suoralla 4 000 euron tuella.

"Sähköauto ja biokaasuauto ja niiden polttoaine eivät ole ihan samassa asemassa. Nyt olisi kuitenkin erityisen tärkeää, että valtion vastaantulo uusille puhtaille liikenneratkaisuille olisi neutraali", Pekkarinen kirjoittaa.

"Mikäli päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen hankintaa on mahdollista tukea suorilla hankinta-avustuksilla, niin kuin monissa maissa jo tehdään, tulee sellainen tuki osoittaa myös biokaasua käyttäville kaasuautoille."

Pekkarisen mukaan on myös perusteetonta, että kaasuautoja verotetaan maakaasun CO2-päästöjen perusteella, vaikka biokaasu on päästötön polttoaine.

"Tällä hetkellä sähköautoihin kohdistuu oikeutetusti vahvasti päästöperusteinen vero siten, että mitä pienemmät päästöt, sitä pienempi vero. Juuri nyt ollaan edelleen alentamassa entisestään vähäpäästöisten autojen, myös sähköautojen, veroa. Biokaasua käyttävää autoa kuitenkin verotetaan fossiilisen kaasun perustein. Sille ei mielestäni löydy perusteita. Olkoonkin, että itse biokaasu on verotonta", Pekkarinen kirjoittaa.

Pekkarisen mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet siirtyä lähes päästöttömään tieliikenteeseen vuoteen 2030 mennessä. Pekkarinen näkee, että kaasu- ja sähköautoilla tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli nestemäisten biopolttoaineiden ohella.

"Nestemäiset biopolttoaineet eivät kuitenkaan kaikkea ratkaise. Biokaasu- ja sähköautot, kenties jopa vetyautot, tulevat ottamaan kasvavan roolin puhtaassa liikenteessä. Kuinka nopeasti ja kuinka suuren roolin, siihen voi valtio vaikuttaa omilla vero- ja energiapoliittisilla ratkaisuillaan. Erittäin tärkeää on, että valtion toimet ovat teknologianeutraaleja."

Samalla Pekkarinen muistuttaa, että sekä kaasu- että sähköautojen tankkausinfrastruktuuri on saatava kuntoon.


Lähde: Ilkka


Kommentit