Ruotsi on kaasuautoilun edelläkävijämaa

Ruotsissa kaasuautoilu on ollut hyvässä nosteessa jo vuosia. Kaasuautokannan kasvuun on vaikuttanut mm. poliittinen ilmapiiri ja laajentunut tankkausasemaverkosto.

Ruotsista on viime vuosikymmenen aikana tullut kaasuautoilun edelläkävijämaa, jonka esimerkki herättää kiinnostusta ympäri maailmaa. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrä on kaksinkertaistunut naapurimaassa viimeisen viiden vuoden aikana, noussen vuoden 2014 loppuun mennessä 50 102 kappaleeseen. Biokaasulla on Ruotsissa erityisen vahva asema liikenteen polttoaineena. Yli puolet tuotetusta biokaasusta menee liikenteen käyttöön ja jopa 73 prosenttia kaasukäyttöisistä ajoneuvoista kulkee biokaasulla.

Kaasuautoilun kasvaneeseen suosioon Ruotsissa on vaikuttanut erityisesti vähäpäästöistä ajamista sekä biokaasumarkkinan kehitystä tukeva poliittinen ilmapiiri. Kansainvälisen kaasuliiton (IGU) ja Ruotsin kaasuyhdistyksen (Energigas Sverige) toteuttaman raportin mukaan kaasuautoiluun kannustetaan sekä valtion että paikallisten toimijoiden taholta. Kaasuautoilijat ovat hyötyneet esimerkiksi kattavista verohelpotuksista, ilmaisista pysäköintimahdollisuuksista ja tietullimaksujen poistumisesta. Julkisille liikennepalveluille on Ruotsissa asetettu tiukkoja päästötavoitteita, joten esimerkiksi bussit kulkevat usein biokaasulla.

Ruotsin kaasuyhdistyksen toimitusjohtajan Anders Mathiassonin mukaan Ruotsin hallituksen toimet kertovat siitä, että biokaasuhankkeen, jossa jätteet käytetään yhteiskunnan resurssiksi, halutaan nähdä jatkuvan. Syksyn 2015 aikana Ruotsin hallitus on esimerkiksi esittänyt Euroopan Komissiolle erikoispyynnön jatkaa biopolttoaineen verovapautta vuoteen 2020, kertoo NGV Global News.

Naapurimaamme Ruotsi on kaasuautoilun edelläkävijämaa, josta myös Suomi voisi ottaa oppia.
Naapurimaamme Ruotsi on kaasuautoilun edelläkävijämaa, josta myös Suomi voisi ottaa oppia.

Toinen kaasuautojen yleistymiseen vaikuttava tekijä on ollut Ruotsin jatkuvasti laajentunut tankkausasemaverkosto. Ruotsissa oli vuoden 2014 lopulla 155 julkista tankkausasemaa, sekä 63 ei-julkista tankkausasemaa.

Kaasuautoilun tukeminen voidaan nähdä osana Ruotsin kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, joihin lukeutuu esimerkiksi fossiilisista polttoaineista riippumaton liikenne vuonna 2030. Ruotsin tavoitteena on myös laskea nettomääräiset kasvihuonekaasupäästönsä nollatasolle vuoteen 2050 mennessä.

Suomen autokanta

Kaasuautojen kokonaismäärä: 1 689
Kaasukäyttöiset bussit: 45
Kaasukäyttöiset rekka-autot: 20
Täyssähköautot: 481

(Kesäkuu 2015)

Ruotsin autokanta

Kaasuautojen kokonaismäärä: 46 715
Kaasukäyttöiset bussit: 755
Kaasukäyttöiset rekka-autot: 2 163
Täyssähköautot: 2 172

(Loppuvuosi 2014)
Lue myös seuraavat artikkelit

Kaasuautokokemuksia

Lue kaasuautoilijoiden ja koeajajien kokemuksia kaasuautoista.

Lue lisää

Ruotsissa E.ON satsaa 75 kruunua miljoonaa liikennekaasuasemiin.

Ruotsissa E.ON satsaa 75 miljoonaa kruunua kaasuasemiin

E.ON aikoo rakentaa ensi kesään mennessä neljä uutta kaasutankkausasemaa Tukholman pohjoispuolelle.

Lue lisää


Kommentit