TEM tukee Riihimäen biokaasulaitosta ja nosti sen kärkihankeeksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Riihimäen biokaasulaitoshankkeelle energiatukea 5,38 miljoonaa euroa ja nostanut laitoksen yhdeksi hallituksen kärkihankkeista.

Gasum ja Biotehdas rakentavat yhteistyössä jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään. Biokaasun tuotantolaitoksessa kaasun valmistuksesta vastaa Biotehdas ja biokaasun jalostuksesta sekä kaasuverkostoon syötöstä Gasum. Investoinnin kokonaisarvo on yhteensä 20,8 miljoonaa euroa.

Gasumin osuudelle hankkeesta myönnettiin energiatukea 1,45 miljoonaa euroa. Biotehdas Oy:n biojalostamolle, joka vastaa jätteenkäsittelystä, myönnettiin tukea 3,93 miljoonaa euroa. Biojalostamolla käsitellään alalle uutta raaka-ainejaetta, sillä noin puolet jätteestä on sekajätteestä erotettua orgaanista ainetta eli bioalitetta. Tämä mahdollistaa mm. kierrätysbiokaasukonseptin toteuttamisen ja biokaasumarkkinan kehittämisen Ekokemille sekajätettä toimittavien kuntien kanssa.

Biokaasulaitoksen investointi käynnistyy välittömästi, ja ensimmäiset biometaanit syötetään kaasuverkkoon lokakuussa 2016. Täydellä kapasiteetilla laitos tuottaa biokaasua noin 50 GWh vuodessa.


Gasum ja Biotehdas rakentavat jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään. Kuvassa Mäkikylän biokaasulaitos.
Gasum ja Biotehdas rakentavat jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään. Kuvassa Mäkikylän biokaasulaitos.

Riihimäen biokaasulaitos hallituksen kärkihankkeeksi

TEM on nostanut energiatuen lisäksi Riihimäen biokaasulaitoksen hallituksen kärkihankkeiden joukkoon. Kärkihankkeiden tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeiden tavoitteena on lisätä kestävästi uusiutuvan energian osuutta, jotta se ylittää 2020‐luvulla 50 prosenttia. Tavoite perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjonnan lisäämiseen.

”Myönnetty energiatuki ja Riihimäen biokaasulaitoksen valinta hallituksen kärkihankkeeksi osoittavat Suomen valtion vahvan sitoutumisen suomalaisen kaasumarkkinan kehittämiseen. Vähähiilisinä energiamuotoina kaasuratkaisut ovat avainasemassa matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.


Kommentit