Kysymys: Milloin lisää sähköautojen latauspisteitä?

Kysyjää kiinnostaa, milloin länsirannikolle ja nelostielle saadaan lisää latauspisteitä.

Kysymys:

Milloin on luvassa julkisia sähköautojen latauspisteitä länsirannikolle Kokkolan ja Oulun välille, nelostielle Jyväskylän ja Oulun välille sekä Kajaaniin?

Vastaus:

Valitettavasti valtakunnalliset operaattorit eivät osanneet suoraan vastata kysymykseesi. Paras tapa kehittää latausverkostoa on kannustaa yrittäjiä tekemään investointeja ja näin ollen luoda kysyntää latauslaitteille.

Asiaa laajemmassa mittakaavassa käsittelemään on Liikenne- ja viestintäministeriö asettanut työryhmän EU:n jakeluinfradirektiivin (2014/94/EU) toimeenpanemiseksi Suomessa. EU:n direktiivi 2014/94/EU liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (jakeluinfradirektiivi) tuli voimaan lokakuussa 2014.

Direktiivi asettaa jäsenmaille velvoitteen laatia marraskuuhun 2016 mennessä kansallinen toimintakehys liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Direktiivi kattaa kaikki liikennemuodot ja kaikki tällä hetkellä keskeisimmiksi katsotut vaihtoehtoiset polttoaineet / käyttövoimat (sähkö, vety, biopolttoaineet, maakaasu ja nestekaasu). Kansallisissa toimintakehyksissä tulee esittää jakelun järjestämistä koskevat tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan.

Sähköautoilun asiantuntijana,
Topi Aaltonen, Plugit Finland OyKommentit