Autotuojat ry:n uskoo, että heidän kannustemallinsa avulla vähäpäästöisten autojen määrä lisääntyisi vuosittain useilla tuhansilla kappaleilla.
Autotuojat ry:n uskoo, että heidän kannustemallinsa avulla vähäpäästöisten autojen määrä lisääntyisi vuosittain useilla tuhansilla kappaleilla.

Autotuojat ry ehdottaa peräti 80 prosentin alennusta vähäpäästöisille autoille

Kannustemalli lisäisi vähäpäästöisen autojen määrää vuosittain 3000–5000 kappaletta.

Ympäri Eurooppaa useat valtiot ovat ryhtyneet toimiin vähäpäästöisten autojen puolesta.

Esimerkiksi Saksa päätti hetki sitten tukea sähköautojen ostajia suurimmillaan 4000 euron kannusteella. Ruotsissa hallitus puolestaan julkaisi ehdotuksen, jossa bonus-malus-järjestelmän turvin kannustetaan kuluttajia ja yrityksiä hankimaan erittäin vähäpäästöisiä autoja. Samaan aikaan suurempipäästöisiä autoja verotettaisiin rankemmin.

Kannusteiden ja helpotusten tavoitteena on ollut kaventaa uutta tekniikkaa edustavien vähäpäästöisten autojen ja perinteisten polttomoottoriautojen hintaeroa.

Suomikin ryhtymässä samaan?

Nyt sama linjaus näkyy myös Suomessa.

Autotuojat ry ehdottaa erittäin vähäpäästöisten autojen hankinnan kannustejärjestelmää, jossa
olisi mukana parhaimmat puolet muiden EU-maiden tukimalleista.

Kannustemalli rakennettaisiin siten, että se suosisi erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä työsuhdekäytössä, sillä työsuhdeautojen osuus kaikista ensirekisteröidyistä autoista on noin kolmannes.

Kun kannustejärjestelmä toteutettaisiin työsuhdeautojen avulla, sen panos ja tuotos -suhde olisi Autontuojat ry:n mukaan valtion menojen kannalta merkittävästi Saksan tai Ruotsin mallisia suoria ostotukia parempi.

Vähäpäästöisten autojen verotusarvoa voitaisiin alentaa 80 prosenttia.
Vähäpäästöisten autojen verotusarvoa voitaisiin alentaa 80 prosenttia.

Yhdistuksen mukaan se hyödyttäisi myös muita kuin työsuhdeautoilijoita, sillä auton vapauduttua 2–3 vuoden kuluttua käytettyjen autojen markkinoille, olisi esimerkiksi sähkö-, pistokehybridi- tai jopa vetyautoja saatavilla merkittävästi uusia vastaavia autoja edullisemmin.

Verotusarvoa alennettaisiin 80 prosenttia

Autotuojat ry.n kannustemallissa työsuhdeautojen verotusarvoa alennettaisiin niillä autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 80 grammaa kilometriä kohden.

Täyssähköautojen – joilla ei ole käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä – verotusarvoa alennettaisiin 80 prosenttia.

Verotusarvon alennus pienenisi tästä ylöspäin yksi prosenttia jokaista hiilidioksidigrammaa kohti, aina 80 grammaan per kilometri asti. Tämän takia yli 80 gramman päästötason autojen verotusarvo säilyisi ennallaan.

Yhdistyksen mukaan mannustemalli lisäisi erittäin vähäpäästöisten autojen määrää vuosittain arviolta 3000–5000 kappaletta.


Vähäpäästöinen auto on kannattava valinta monessa mielessä. 

Vähäpäästöinen auto – mikä se on ja miksi sellainen kannattaa valita?

Vähäpäästöinen auto ei ole pelkästään eettinen valinta, vaan se kannattaa myös taloudellisesti. Tulevaisuudessa tämä korostuu entisestään.

Lue lisää

Saksan hallitus esittää, että sähköautojen ostajia tuettaisiin 5000 euron kertasummalla.

Saksakin kääntämässä kelkkaansa − tukea sähköauton ostajille

Saksan hallitus esittää, että sähköautojen ostajia tuettaisiin 5000 euron kertasummalla.

Lue lisää


Kommentit