Elias Pöyry: "Sähköauto on Pohjoismaissa erityisen vihreä"

Sähköinen liikenne -hankkeen projektijohtaja Elias Pöyry otti kantaa Talouselämä-lehden artikkeliin sähköauton vihreydestä.

Talouslämä kyseenalaisti marraskuun lopussa ilmestyneessä artikkelissaan sähköautojen puhtauden ja ympäristöystävällisyyden. Lehti nojasi jutussaan Washington Postiin, jonka haastattelemat asianajajat uumoilivat, että esimerkiksi Kiinassa, Intiassa ja Alankomaissa sähköautojen räjähtänyt kasvu voi jopa pahentaa autoilun ilmastovaikutuksia.

Sähköinen liikenne -hankkeen projektijohtaja Elias Pöyry laati Talouselämän kirjoitukseen vastineen, joka perustelee, miksi sähköauto on pohjoismaissa erityisen vihreä.

Kannanotossaan Pöyry toteaa, että Nordpool-alueella (johon myös Suomi kuuluu) keskimääräiset sähköntuotannon päästöt ovat 19 g/km. Öljyn tuotannon päätöt ovat vastaavasti 23g/km. Liikenteen päästöistä puhuttaessa sähköauton päästöt ovat pyöreät 0 g/km, kun uuden vähäpäästöiseksi mainostettavan polttomoottoriauton päästöt ovat 119 g/km.

Näin ollen sähköauton kokonaispäästöksi Suomessa saadaan tuotannosta aiheutuvat 19 g/km, kun vähäpäästöisen polttomoottoriauton kokonaispäästöt nousevat 142 g/km.

Pöyry myös toteaa, että useissa kehittyvissä maissa energiantuotannon päästöt ovat Suomea korkeammat johtuen merkittävästä hiilen käytöstä. Tätä suurempi ongelma on polttomoottoriautojen paikalliset päästöt liikenteessä, mitkä myrkyttävät hengitysilman.

Pöyryn mukaan sähköautot mahdollistavat liikenteen päästöongelman siirtämisen pakoputkien päistä savupiippujen päihin, jolloin päästöongelma voidaan ratkaista helpommin ja siihen on käytettävissä myös suomalaista teknologiaa.

Marraskuun lopulla käynnistyneen hallituksen energia- ja ilmastostrategiantyön tavoitteena on, että hiilen käyttö energiantuotannossa lopetetaan Suomessa kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin sähköautojen päästöt laskisivat myös energian tuotannon osalta lähelle nollaa. Samaisen stratgegian toisena tavoitteena on puolittaa tuontiöljyn käyttö vuoteen 2030 mennessä.

Pöyryn mukaan Suomen sähköautokannan nopeampi kasvattaminen edellyttää tällä hallituskaudella maltillista 10-20 M€ panostusta vuosittain. Tämä voitaisiin rahoittaa keventämällä dieselin saamaa verotukea, joka on Suomessa noin 750 M€ vuodessa. Samalla elinkeinoelämän ja logistiikan polttoainekustannukset tulee kompensoida jollain toisella instrumentilla, vaikka palautusjärjestelmällä.

Täyssähköauton ajon aikaiset päästöt ovat pyöreät 0 g / km. Täyssähköautoissa ei ole lainkaan pakoputkia. 
Täyssähköauton ajon aikaiset päästöt ovat pyöreät 0 g / km. Täyssähköautoissa ei ole lainkaan pakoputkia. 

Kommentit