Tukea sähköautojen julkisten latauspisteiden asentamiseen

Hallitus ryhtyy jakamaan yrityksille miljoonia euroja tukea sähköautojen julkisten latauspisteiden asentamiseen.
Sähköautojen julkista latauspisteverkostoa rakennetaan vuosina 2017–2019 Valtion tuen avulla.
Sähköautojen julkista latauspisteverkostoa rakennetaan vuosina 2017–2019 Valtion tuen avulla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt myöntää tukea sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämiseen. Tukea aiotaan antaa vuosien 2017–2019 aikana yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Hallituksen tavoitteena on näin saattaa liikkeelle 15 miljoonan euron investoinnit julkiseen latausverkostoon sekä samalla kolminkertaistaa julkisten latauspisteiden määrä.

Tuki on rajattu koskemaan ainoastaan julkisia latauspisteitä ja se myönnetään investointien toteuttamisjärjestyksessä.

Puolet tukibudjetista on tarkoitettu erityisesti päätieverkolle rakennettaviin pikalatausjärjestelmiin. Pikalatausjärjestelmien osalta tuki prosentti on 35 %. Normaalien latauspisteiden osalta tukiprosentti on 30 %. Tukea on mahdollista saada ainoastaan ns. älykkäille latausjärjestelmille.

Tuensaajien tulee rekisteröityä tuen piiriin osoitteessa www.lataustuki.fi.

Käänny asiantuntijan puoleen

Mikäli yritystäsi kiinnostaa investoida sähköautojen julkisiin latauspisteisiin, sähköautojen lataamisen asiantuntija Plugit Finland toimii osaavana ja luotettavana kumppanina.

Projektikumppaninasi Plugit hoitaa halutessasi koko prosessin – aina tuen hakemisesta valmiiseen latauslaitejärjestelmään. Ota yhteyttä myyntijohtajaamme Topi Aaltoseen p. 046 810 1684 / topi.aaltonen@plugit.fi ja kysy lisää Plugitin kokonaisvaltaisesta latausjärjestelmätoimituksesta!Kysymys: Milloin lisää sähköautojen latauspisteitä?

Kysyjää kiinnostaa, milloin länsirannikolle ja nelostielle saadaan lisää latauspisteitä.

Lue lisää

Sähköautojen latausverkosto laajenee vauhdilla. Muun muassa Kesko on asennuttanut jo lähes 50 latauspaikkaa ympäri Suomen.

Sähköautojen latausverkosto laajenee

Sähköautojen latausverkosto on tämän hetken sähköautokantaan nähden jo varsin kattava, mutta töitä verkoston kasvattamiseksi tehdään koko ajan.

Lue lisää


Kommentit