Neuvoja sähköauton latauslaitteen valintaan

Sähköauton kiinteä kotilatauslaite valitaan aina tapauskohtaisesti.
Sähköauton latauslaitteen valintaan vaikuttavat muun muassa:
  • ladattava auto (käyttääkö 1-vaihe- vai 3-vaihelatausta)
  • laitteen sopivuus kiinteistön olemassa oleviin sähköresursseihin (pääsulakkeiden koko, lämmitysmuoto)
  • laitteen sijoituspaikka (ulko- vai sisätiloihin)


Sähköauton latauslaite valitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeet huomioiden ja kyseiseen kiinteistöön sopivaksi. 
Sähköauton latauslaite valitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeet huomioiden ja kyseiseen kiinteistöön sopivaksi. 

Kiinteistön sähköresurssien vaikutus laitevalintaan

Kiinteästi asennettava sähköauton kotilatauslaite valitaan aina tapauskohtaisesti siten, että se on sopiva sekä autoon että kyseiseen kiinteistöön. Ennen latauslaitteen valintaa kartoitetaan suunniteltu asennuspaikka, tuleeko laite ulos säiden armoille vai mahdollisesti katokseen tai autotalliin suojaan. Kiinteistön pääsulakkeiden koko tarkastetaan ja selvitetään onko kiinteistön sähkökeskuksessa vapaita sulakelähtöjä. Latauslaite tarvitsee oman kaapelivedon suoraan pää- tai alakeskukselta. Kotilatauslaite muodostaa aina oman virtapiirinsä, mikä on turvallista, koska tällöin muita sähköjohtoja ei kuormiteta.

Lue lisää >>

Sopivan tehoisen latauslaitteen valinta on tärkeää

Ladattava auto vaikuttaa olennaisesti myös latauslaitteen valintaan. Auton sisällä olevasta laturista riippuen auto pystyy vastaanottamaan virtaa tietyllä maksimiteholla. Tulevaisuuttakin kannattaa pohtia latauslaitetta valittaessa, sillä latauslaitteet ovat pitkäikäisiä. Jos ladattava auto vaihtuukin muutaman vuoden sisällä toiseen malliin, voi olla hyvä hankkia valmiiksi tehokas laite. Laitteen tehoa pystyy aina pienentämään, mutta maksimitehoa ei pysty suurentamaan.

Lue lisää >>

Rasiamallinen vai kiinteällä kaapelilla varustettu laite?

Latauslaitteita on saatavilla sekä rasiamallisena että kiinteällä latauskaapelilla varustettuna, joissa molemmissa on omat selkeät etunsa. Hintaeroa rasiamallisen ja kaapelimallisen latauslaitteen välillä ei juurikaan ole.
Rasiamallista latauslaitetta käytetään autokohtaisella erillisellä kaapelilla, mikä mahdollistaa useammankin auton lataamisen vuoroin samalla laitteella. Rasiamallisen latauslaitteen omistaja voi vaihtaa autoa eikä hänen kuitenkaan tarvitse vaihtaa uutta latauslaitetta.
Kiinteällä kaapelilla varustetut latauslaitteet ovat puolestaan osoittautuneet käytettävyydeltään helpommaksi. Kiinteä kaapelisessa latauslaitteessa on valmiina tyypin 1 tai tyypin 2 latauskaapeli, jolloin laitteella voidaan ladata vain kyseisen latauspistoketyypin autoja.
Asennettaessa latauslaitetta esimerkiksi julkiselle paikalle, mutta vain esimerkiksi tietyn työpaikan henkilökunnan käyttöön, kannattaa valita RFID-tunnistuksella varustettu latauslaite, jotta luvaton käyttö voidaan rajoittaa.

Tutustu latauslaitevalikoimaan >>

Tyypin 2 kiinteällä kaapelilla varustettu latauslaite. 
Tyypin 2 kiinteällä kaapelilla varustettu latauslaite. 
Rasiamallista latauslaitetta käytetään autokohtaisella kaapelilla. 
Rasiamallista latauslaitetta käytetään autokohtaisella kaapelilla. 


Kiinnitä huomiota latauslaitteen valinnassa

Latauslaitetta hankittaessa tulisi kiinnittää huomiota kolmeen tärkeään asiaan:

1. Latauslaitteen ominaisuudet. Laitteen on oltava yhteensopiva auton kanssa, autonvalmistajan hyväksymä ja täyttää tekniset vaatimukset (mm. auton vaatima virran määrä).

2. Latauspaikan sijainti ja käyttöolosuhteet (autotalli, -katos, parkkipaikka, toimisto).

​3. Latauslaitteen sopivuus kiinteistön olemassa olevaan sähköverkkoon (varmistetaan lataustapakartoitus).