Sähköauton ostoon 4 000 euron suora tuki?

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää, että valtio tukisi sähköautojen hankintaa 4 000 euron tuella, kertoo Turun Sanomat.
​Nähtäväksi jää, saadaanko Suomeen vuoden 2018 alussa suora tuki sähköautoille.
​Nähtäväksi jää, saadaanko Suomeen vuoden 2018 alussa suora tuki sähköautoille.

Sähköautojen toistaiseksi vähäinen määrä huolestuttaa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Kaikkosta, joka on ilmaissut huolensa Suomen jäämisestä "autoilun perähikiäksi".

Sähköautoilun edistämiseksi Kaikkonen esittää, että vuoden 2018 alusta valtio tukisi sähköautojen hankintaa suoralla 4 000 euron tuella. Tuesta on käyty jo alustavia keskusteluja keskustan johtamissa ministeröissä.

"Asiassa pitää liikkua vahvasti hallituskauden aikana. Muuten jäämme autoilun perähikiäksi", sanoo Kaikkonen.

Myös polttoaineita koskevaan lainsäädäntöön Kaikkonen esittää muutosta:

"Eduskunnan pitäisi lainsäädännöllä velvoittaa polttoaineiden jakeluyhtiöt lisäämään biokomponentin osuutta Suomessa myytävien polttoaineiden koostumuksessa." Kotimaisen raaka-aineen käyttö olisi Kaikkosen mukaan omiaan edistämään työllisyyden kasvua.


Lue myös nämä artikkelit

Mitä tukitoimia Suomessa on tarjolla sähköautoilun edistämiseksi? 

Kysymys: Sähköautoilun tuet Suomessa

Millaisia tukia sähköautoille myönnetään Suomessa?

Lue lisää

Saksan hallitus esittää, että sähköautojen ostajia tuettaisiin 5000 euron kertasummalla.

Saksakin kääntämässä kelkkaansa − tukea sähköauton ostajille

Saksan hallitus esittää, että sähköautojen ostajia tuettaisiin 5000 euron kertasummalla.

Lue lisää