Yritykset panostavat sähköautoihin ja ladattaviin hybrideihin

Tuoreen tutkimuksen mukaan yritykset tulevat panostamaan suuresti sekä täyssähköautoihin että ladattaviin hybridiautoihin.
​Maaliskuussa suoritetun tutkimuksen mukaan yritykset tulevat panostamaan suuresti sekä täyssähköautoihin että ladattaviin hybridiautoihin.
​Maaliskuussa suoritetun tutkimuksen mukaan yritykset tulevat panostamaan suuresti sekä täyssähköautoihin että ladattaviin hybridiautoihin.

Lähes kolmannes yrityksistä uskoo lisäksi hankkivansa täyssähköautoja neljän vuoden kuluessa ja 39 % ladattavia hybridiautoja. Autoleasingyritys Secto Automotive toteutti maaliskuussa tutkimuksen yritysautopäättäjien ja -käyttäjien näkemyksistä yritysautoilun nykytilasta ja lähitulevaisuudesta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 580 yritysautoilijaa, joista 310 vastaa yrityksensä autohankinnoista. Vastanneissa yrityksissä on yksi tai useampi Secton hallinnoima auto, ja yhteenlaskettuna vastaajat hallinnoivat noin 6000 yritysajoneuvon kantaa.

Kyselyn tulokset osoittavat yritysautoilun olevan vakaassa kasvussa: vastanneista kolmesta sadasta yritysautopäättäjästä noin puolet kertoo yrityksensä automäärän kasvavan tulevan neljän vuoden aikana. Vain viisi prosenttia vastaajista uskoo automäärän laskevan.

Autojen polttoainekulutus sekä CO2-päästöt ovat jo pitkään vaikuttaneet yritysten autohankintapäätöksiin. Vastuullisten yritysten strategiaan kuuluu, että ympäristöarvot ohjaavat myös autohankintoja.

Kyselyssä yritysautopäättäjistä puolet ilmoitti aktiivisesti pienentävänsä yritysautojensa CO2-arvoja, 28 prosenttia ilmoitti yrityksen hankkivan sähköautoja ja peräti 39 % vastanneista yrityksistä ilmoitti hankkivansa ladattavia hybridiautoja tulevan neljän vuoden aikana.

Suomeen on tällä hetkellä rekisteröity 1464 kappaletta yritysomistuksessa olevia täyssähköautoja (Lähde: Trafi). Tähän suhteutettuna Suomen yrityssähköautokanta kasvaa jo pelkästään kyselyyn vastanneiden yritysten hankinnoilla 6 %, jokaisen hankkiessa yhden sähköauton.

Yritysautopäättäjistä neljäsosa uskoo teknologisen edistyksen mahdollistamien autoilun palveluiden vaikuttavan tavalla tai toisella yrityksensä autoiluun seuraavan neljän vuoden aikana.

Liikenteen sähköistämisen kannalta on huomattavaa, että leasingautot ohjautuvat tyypillisesti noin kolmen-neljän vuoden käytön jälkeen vaihtoautokauppaan ja vaikuttavat osaltaan myös koko Suomen autokannan uudistumiseen.

Lähde: Ilta-Sanomat


Lue myös

Työsuhdeautoilijat ajavat vähäpäästöisemmin kuin muut autoilijat, kertovat ALD Automotiven ja NF Fleetin hankintatilastot.

Työsuhdeautoilijat ajavat vähäpäästöisemmin kuin muut autoilijat

​Työsuhdeautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästöarvo on laskenut lähes 20 % viimeisten kuuden vuoden aikana.

Lue lisää

Sähköautot ja ladattavat hybridit kasvattavat osuuttaan työsuhdeautoissa

Työsuhdeautojen määrä on viime vuosina laskenut, kun taas ladattavien autojen osuus työsuhdeautoissa on noussut, kertoo Kauppalehti.

Lue lisää


Kommentit