Kansanedustajien energiateesit: Kivihiili pannaan ja maanteille 200 000 sähköautoa

YLE kertoo puoluerajat ylittävän kansanedustajaryhmän vaativan hallitukselta toimia, joilla Suomi vieroitetaan kivihiilestä ja öljystä.

Eri puolueiden kansaedustajista koostuva energiaremonttiryhmä esittää, että hallituksen pitäisi lainsäädännöllisin keinoin kieltää kivihiilen polttaminen vuodesta 2030 lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaisi kivihiilen käytön lopettamista esimerkiksi kuntien omistamissa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa, eli kaukolämpövoimaloissa, joissa on viime vuosien aikana palanut noin kolme neljäsosaa Suomen kuluttamasta kivihiilestä. Esimerkiksi Helsingissä, Lahdessa, Turussa ja Vaasassa kivihiili on tärkeä energianlähde.

Energiaryhmä ehdottaa, että kivihiili korvataan uusiutuvalla energialla, kuten metsäbiomassalla, energiansäästöllä ja jätevoimaloilla. Lisäksi energiaremonttiryhmä toteaa, että hallituksen pitää harkita kivihiilen kieltävää lakia, kun se valmistelee Suomen ilmasto- ja energialinjauksia vuodelle 2030.

Toinen keskeinen energiaremonttiryhmän ajama asia koskee Suomen öljyriippuvuutta.

Hallitus on ilmoittanut tavoittelevansa tuontiöljyn kotimaisen käytön puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus halutaan nostaa 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Keinoa tämän aikaansaamiseksi, hallitus ei ole vielä päättänyt.

Pelkällä biopolttoainetavoitteella ei öljyn käyttöä saada puolitettua, vaan energiaremonttiryhmä vaatii myös toimia sähköautoilun edistämiseksi. Vuonna 2030 Suomessa pitäisi olla noin 200 000 – 300 000 sähköautoa. Nyt Suomen teillä on noin 1 400 täyssähköautoa tai ladattavaa hybridiautoa. Energiaremonttiryhmä haluaisi valtion edistävän mm. sähköautojen pikalatauspisteiden rakentamista tarjoamalla yrityksille 30 prosentin investointituen niihin. Lisäksi valtiovallan tulisi ryhmän mielestä poistaa sähköautoilta käyttövoimavero.

Kolmantena energiaremonttiryhmän asialistalla on Euroopan unionin päästövähennystavoitteet. EU:n tavoitteena on saada hiilidioksidipäästöt alenemaan 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Energiaremonttiryhmä haluaa, että Suomen hallitus ajaa EU:ssa päästötavoitteen kiristämistä 50 prosenttiin.

Hiilidioksiditonnin päästäminen ilmakehään tuotantolaitoksesta maksaa tällä hetkellä noin 8,5 euroa. Asiantuntijoiden mielestä hinnan pitäisi olla 30 euron korvilla, jotta investoinnit saataisiin suuntautumaan päästöttömään tai vähäpäästöiseen energiaan.

Lähde: YLE

Kansanedustajien energiaremonttiryhmän mukaan Suomen teillä pitäisi ​vuonna 2030 Suomessa pitäisi olla noin 200 000 – 300 000 sähköautoa. 
Kansanedustajien energiaremonttiryhmän mukaan Suomen teillä pitäisi ​vuonna 2030 Suomessa pitäisi olla noin 200 000 – 300 000 sähköautoa. 

Kommentit