Liikenteellä merkittävä rooli uusissa päästötavoitteissa

Digitalisaatio, biopolttoaineet ja vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat Suomen valttikortteja päästövähennysten saavuttamisessa.

Euroopan unionin komissio julkisti keskiviikkona EU-jäsenmaille ehdottamansa tavoitteet päästökaupan ulkopuolisien päästöjen vähentämiseksi vuosina 2021–2030. Suomelle esitetty 39 prosentin vähennystavoite vuoden 2005 tasosta on saanut yllättyneen vastaanoton, sillä tavoite on ennakoitua kunnianhimoisempi. Ainoastaan Ruotsille ja Luxemburgille komissio esittää kovempaa tavoitetta.

Päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ovat liikenne, maatalous, lämmitys ja jätehuolto.

"Suomen pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voite näillä aloilla on kova. Se on tiukempi kuin odotimme, sillä valmis­tau­duimme 37–38 prosentin tavoitteeseen", toteaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tiedot­tees­saan.

Tiilikaisen mukaan Suomi on kuitenkin valmistautunut vastaamaan tavoitteeseen.

"Halli­tu­soh­jel­maan on jo kirjattu tärkeimmät toimet eli tuontiöljyn käytön puolitus ja uusiutuvien liiken­ne­polt­to­ai­neiden osuuden nosto 40 prosenttiin. Liikenteeseen on saatava myös lisää sähkö- ja biokaa­su­au­toja", Tiilikainen kommentoi.


Liikenne on avainasemassa päästötavoitteiden saavuttamisessa. Suomessa 40 % päästökaupan ulkopuolisista päästöistä on liikenteen aiheuttamia.

Päästötavoitteen julkistamisen yhteydessä EU-komissio antoi suosituksensa liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Komission esittämät kolme toimenpidekokonaisuutta ovat vähäpäästöiset käyttövoimat, vähäpäästöiset ja päästöttömät liikennevälineet sekä liikennejärjestelmän optimointi ja tehokkuus.

"Ehdotetut kokonaisuudet vastaavat Suomen linjauksia ja ne on jo huomioitu myös hallitusohjelmassa", toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Bernerin mukaan keskeisimpiä toimia ovat liikennekaaren uudistaminen, biopolttoaineiden käyttö ja vaihtoehtoisien käyttövoimien hyödyntäminen. Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. Palveluiden avulla tehostetaan esimerkiksi joukkoliikenteen käyttöä.

Digitalisaation lisäksi biopolttoaineet ovat Suomelle valttikortti.

"Se on Suomelle iso mahdollisuus, koska meillä on paljon osaamista, meillä on paljon innovaatioita ja meillä on paljon keinoja ja raaka-aineita, joilla tähän pystytään vastaamaan. Jos meillä olisi kykyä siirtyä merkittävästi biopolttoaineisiin, se voisi mahdollistaa jopa 40 prosentin päästövähennykseen pääsyn vuoteen 2030 mennessä," Berner kommentoi Ylelle.

Edistääkseen kaasu- ja sähköautojen yleistymistä hallitus laatii parhaillaan toimintasuunnitelmaa riittävän jakeluinfrastruktuurin varmistamiseksi. Suunnitelman on määrä valmistua syksyyn mennessä.


Lähteet: Yle, Suomenmaa


Kommentit