Pariisin ilmastosopimus: nostetta liikenteen vaihtoehdoille

Uusi kansainvälinen ilmastosopimus tekee fossiilisista polttoaineista luopumisen entistä tärkeämmäksi.

Pariisin ilmastokokouksessa hyväksyttiin lauantaina 12. joulukuuta 2015 historiallinen ilmastosopimus, joka sitoo lähes 200 maata vähentämään päästöjään ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on estää maapallon lämpötilaa nousemasta yli 2 asteen kriittisen rajan, ja pyrkiä rajoittamaan nousu 1,5 asteeseen. Tämän hetkinen 1 asteen nousuvauhti on pitkällä aikavälillä vaaraksi maapallon elinolosuhteille.

Uuden ilmastosopimuksen tavoitteita on kiitelty maailmalla kunnianhimoisiksi, ja sopimuksen uskotaan olevan vahva viesti siitä, että fossiilisten polttoaineiden tie on tullut päähänsä. Sopimus on saavutuksena poikkeuksellinen myös siitä syystä, että se on oikeudellisesti sitova. Kansallisten tavoitteiden noudattamatta jättäminen ei tosin aiheuta maille rangaistuksia.

Pariisin sopimus astuu voimaan vuonna 2020, mikäli 55 maata vahvistaa sen ja sopimuksen vaikutuspiiri kattaa vähintään 55 % maailman päästöistä. Toimenpiteisiin tarttuminen on kuitenkin tärkeää jo sitä ennen, ja maiden toimia tullaan arvioimaan uudestaan vuonna 2018. Sopimus painottaa erityisesti kehittyneiden maiden roolia, sillä omien päästövähennysten lisäksi niiden edellytetään tukevan kehittyviä maita tavoitteissaan.

Suomi tulee osallistumaan sopimukseen niin osana EU:ta kuin kansallisesti. EU:n pitkän aikavälin päästötavoitteena on pidetty 40 prosentin vähennystä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä, mutta tavoitteen odotetaan kiristyvän Pariisin sopimuksen myötä. Vaikka Pariisin sopimuksessa ei annettu selkeitä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi, ryhdyttiin Suomessa heti keskusteluun potentiaalisista päästövähennysten kohteista.

Ylen A-studiossa esiintynyt taiteilija Antti Majava kertoi osallistuvansa ilmastonmuutoksen torjuntaan: hän on ajanut biokaasuautoa kahden vuoden ajan. Kuva: kuvakaappaus A-studio. 
Ylen A-studiossa esiintynyt taiteilija Antti Majava kertoi osallistuvansa ilmastonmuutoksen torjuntaan: hän on ajanut biokaasuautoa kahden vuoden ajan. Kuva: kuvakaappaus A-studio. 

Vähäpäästöisen ajamisen mahdollisuudet tunnistetaan

Uusiutuvien energiamuotojen tarjoamat mahdollisuudet nousivat Suomessa entistä enemmän keskusteluun Pariisin ilmastosopimuksen myötä. Useat asiantuntijat noteerasivat erityisesti liikenteen yhtenä potentiaalisimmista päästövähennysten kohteista ja vähäpäästöisten polttoaineiden merkitys nostettiin esille: ”Meillä on neljä sektoria, joista pääosa päästöistä tulee. Pienimuotoinen energiantuotanto ja liikenne vastaavat kahdesta kolmasosasta päästöjä, kertoo Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen MTV:n haastattelussa. ”Uusiutuvan energian osuutta lisätään, biopolttoaineiden osuutta liikennepolttoaineista nostetaan tuntuvasti”, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen MTV:lle.

Myös Ylellä esitetyssä A-studiossa otettiin kantaa siihen, miten maailma tulee muuttumaan tavallisen kansalaisen näkökulmasta, kun päästövähennykset tulevat entistä ajankohtaisemmaksi. ”Aika moni asia näyttää samalta kun nykyään, me varmasti Suomen kaltaisessa maassa edelleen ajetaan paljon autoilla, mutta me ajetaan enemmän vaikka biokaasulla tai sähköautoilla tai hybrideillä”, toteaa Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.

Ohjelmassa haastateltiin myös taiteilija Antti Majavaa, jonka arjessa ilmastonmuutoksen torjunta näkyy konkreettisesti esimerkiksi liikkumisen saralla. Biokaasuauto on ollut Majavan perheen käytössä nyt kaksi vuotta. Jotta vähäpäästöinen ajaminen olisi tulevaisuudessa entistä helpompaa, Majava toivoo myös yhteiskunnalta tukea esimerkiksi biokaasun tuotantoon.

Lähteet: MTV, YLE areena, A-studio


Lue myös seuraavat artikkelit

Kansanedustajien energiaremonttiryhmän mukaan Suomen teillä pitäisi ​vuonna 2030 Suomessa pitäisi olla noin 200 000 – 300 000 sähköautoa. 

Kansanedustajien energiateesit: Kivihiili pannaan ja maanteille 200 000 sähköautoa

YLE kertoo puoluerajat ylittävän kansanedustajaryhmän vaativan hallitukselta toimia, joilla Suomi vieroitetaan kivihiilestä ja öljystä.

Lue lisää

Sitran tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos voitaisiin ratkaista jo hyväksi havaituilla keinoilla. Muun muassa liikenteen päästöjä voitaisiin vähetää 549 megatonnilla.

Tutkimus: Ilmastonmuutos kuriin nykyisillä ratkaisuilla – liikenteellä iso osa

Sitra on teettänyt kansainvälisen tutkimuksen, jonka mukaan ilmastonmuutos voitaisiin ratkaista jo hyväksi havaituilla keinoilla.

Lue lisää


Kommentit