Romutuskampanja vahvisti vähäpäästöisten autojen kysyntää

Uuden vähäpäästöisen auton ostajalle myönnettiin kampanjassa 1500 euron alennus, kun romutti yli 10 vuotta vanhan auton.

Viime vuoden puolella toteutettu romutuskampanja osoittautui menestykseksi monella tapaa. Trafin toteuttaman selvityksen mukaan kokeilu vahvisti vähäpäästöisten autojen kysyntää selvästi ja tämän lisäksi kampanjalla edistettiin autokannan uusiutumista, autojen kierrättämistä sekä liikenneturvallisuutta.

Auto-ala arvioi ennakkoon, että romutuspalkkiolla hankittujen uusien autojen määrä tulisi olemaan noin 3000-5000 kappaletta. Tavoite ylitettiin kuitenkin selkästi, sillä kampanjan myötä ostettiin jopa 8000 uutta vähäpäästöistä autoa.

Kokeilun suosioista kertoo myös se, että kampanjalle myönnetty 3 miljoonan euron määräraha loppui nopeasti ja eduskunta myönsi hankkeelle lisämäärärahaa 5 miljoonaa euroa.

Autokannan uusiutumisen edistäminen on aiheellista: autojen keskimääräinen romutusikä Suomessa on 20,4 vuotta.
Autokannan uusiutumisen edistäminen on aiheellista: autojen keskimääräinen romutusikä Suomessa on 20,4 vuotta.

Romutuskampanja toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka vähäpäästöisen auton hankintaan voidaan palkkiojärjestelmän avulla kannustaa onnistuneesti. Trafin mukaan romutuspalkkiolla hankittujen henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt olivat selvästi pienemmät, kuin muiden samaan aikaan rekisteröityjen uusien henkilöautojen CO2-päästöt.

Kampanja koettiin onnistuneeksi myös palkkion hyödyntäneiden osalta, sillä autoalan tiedotuskeskuksen tutkimuksen mukaan kampanjaan osallistuneet olivat keskimäärin erittäin tyytyväisiä kokeiluun. Noin 40 prosenttia palkkion hyödyntäneistä osti kokeilun myötä ensimmäistä kertaa uuden auton ja tutkimuksesta ilmenee, että enemmistö auton ostajista ei olisi hankkinut uutta autoa ilman romutuspalkkiota.

Huomionarvoista on, että kampanja näyttää kannustaneen uuden auton osamiseen etenkin nuoria, pienituloisia ja naisia, sillä nämä ryhmät olivat palkkion hyödyntäneiden joukossa erityisen hyvin edustettuina. Palkkiolla hankitut ajoneuvot olivat etupäässä pieniä, edullisia ja vähäpäästöisiä.

Myös valtio lienee tyytyväinen kokeilun suosioon, sillä kampanja tuotti nettotulosta 25,5 miljoonaa euroa.


Romutuspalkkiokokeilu

Järjestettiin 1.7.–31.12.2015 välisenä aikana

Romutettuaan yli 10 vuotta vanhan auton, uuden auton ostajalle tarjottiin 1 500 euron alennus, kun tilalle hankki auton, jonka käyttövoimana on kaasu (bio-tai maakaasu), sähkö (täyssähköauto tai ladattava hybridi) tai korkeaseosetanoli (flexifuel) tai jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 120 g/km.

Valtion osuus rahoituksesta oli 1000 euroa ja autoala osallistui 500 euron panoksella.
Lue myös seuraavat artikkelit

Vähäpäästöinen auto on kannattava valinta monessa mielessä. 

Vähäpäästöinen auto – mikä se on ja miksi sellainen kannattaa valita?

Vähäpäästöinen auto ei ole pelkästään eettinen valinta, vaan se kannattaa myös taloudellisesti. Tulevaisuudessa tämä korostuu entisestään.

Lue lisää

Helsingin kaupungin hanke on oiva tapa kannustaa vähäpäästöisten autojen lisääntymistä kaupunkialueella.

Tiesitkö? Vähäpäästöinen autoilija pysäköi Helsingissä puolet edullisemmin

Helsingin kaupunki kannustaa vähäpäästöiseen autoiluun - tulevaisuudessa pysäköintiedun merkitys korostuu entisestään.

Lue lisää

Uusi autoverolaki tukee vaihtoehtojen yleistymistä liikenteessä.

Näin vähäpäästöistä autoilua verotetaan

Autoilun verotusta on viime vuosien aikana pyritty muuttamaan entistä päästöperusteisemmaksi.

Lue lisää


Kommentit