Tutkimus: Ilmastonmuutos kuriin nykyisillä ratkaisuilla – liikenteellä iso osa

Sitra on teettänyt kansainvälisen tutkimuksen, jonka mukaan ilmastonmuutos voitaisiin ratkaista jo hyväksi havaituilla keinoilla.

Maailmanlaajuisen selvityksen mukaan 17 jo toimivaksi todettua ratkaisua vähentäisivät maapallon kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia. Sitran julkistaman selvityksen mukaan monistamalla eri maiden parhaat keinot vastaavanlaisiin yhteiskuntiin pystyttäisiin saamaan aikaan 12 gigatonnin suuruinen päästövähennys. Määrä vastaa EU:n ja Yhdysvaltojen yhteenlaskettuja vuosittaisia päästöjä.

Liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää 549 megatonnilla

Liikenteen osalta tutkimus esitteli kaksi monistettavissa olevaa keinoa päästöjen vähentämiseksi: EU:n tiukentuvat rajat autojen hiilidioksidipäästöille sekä Kolumbiassa käytössä olevat bussien pikalinjat. Monistamalla liikenteen keinoja muihin maihin maailman päästöt vähenisivät tutkimuksen mukaan hieman yli 549 megatonnilla. Keinoista EU:n kaltaisen päästönormin säätämisellä oli selvästi suurempi vaikutus, sillä sen avulla päästöjä voitaisiin vähentää 525 megatonnia.

EU:n CO2-päästönormin monistaminen maailmanlaajuiseksi

EU on pyrkinyt aktiivisesti vähentämään liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä asettamalla uusille henkilöautoille CO2-päästönormin. EU aloitti ohjelman ajoneuvojen päästöjen pienentämiseksi 1990-luvun puolivälissä. Alussa päästöjen pienentäminen perustui valmistajien vapaaehtoisuuteen, mutta päästötavoitteet tulivat pakollisiksi vuonna 2009. Vuosina 2012–2015 valmistajakohtaisena tavoitteena on keskiarvo 130 g/km. Vuodelle 2020 EU:n vastaava tavoite on 95 g/km. Valmistajille, jotka eivät täytä vaatimuksia, määrätään progresiivisesti nousevia sakkorangaistuksia.

Säädetyillä päästörajoituksilla Euroopan Unioni on saanut leikattua uusien autojen päästöistä melkein viidenneksen. Ratkaisu olisi mahdollista monistaa maailmanlaajuisesti, millä saataisiin aikaiseksi hiilidioksidipäästöjen pienennys, mikä vastaa Saudi-Arabian vuotuista päästömäärää.

Vähäpäästöisillä ajoneuvoilla saadaan lisäksi parannettua erityisesti kaupunkialueiden ilmanlaatua sekä lisättyä energiaturvallisuutta pienentämällä tuodun polttoaineen määrää.

Lähde: Sitra


Sitran tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos voitaisiin ratkaista jo hyväksi havaituilla keinoilla. Muun muassa liikenteen päästöjä voitaisiin vähetää 549 megatonnilla.
Sitran tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos voitaisiin ratkaista jo hyväksi havaituilla keinoilla. Muun muassa liikenteen päästöjä voitaisiin vähetää 549 megatonnilla.

Kommentit